Oprogramowanie do emulatora AVR(Mega) & 8051
AVT-5037, AVT-995 Plus

Urządzenie w postaci KIT'u lub samych płytek z programem jest dostępne w "Wydawnictwie AVT pod oznaczeniem AVT-5037. Program współpracuje z hardware AVT-995 (z drobnymi zmianami), zwanego dalej AVT-995+.

Charakterystyka: Kolejna wersja emulatora 8051. Ta dodatkowo emuluje procesory AVR Mega. Program pracuje z hardware AVT-995 z drobą zmianą (Dioda LED BUSY powinna być podłączona do pinu 12 procesora, natomiast pin 3 pozostaje wolny) Niestety zwiększyła się objętość kodu i procesor sterujący dla AVT-995+ musi być typu 89C4051. W AVT-5037 należy zastosować procesor AT89C52 z powodu wykorzystania 256bajtow wewnętrznej pamięci RAM.

Emulator akceptuje komendy (zmiany w stosunku do AVT-995):
@C - Clear
@R - Read
@e - End
@r - Reset
@w - Write
Emulator musimy zainicjować wysyłając RS'em komendę:
@emu avr/8051
następnie można wydać jedną z powyższych komend. Po odebraniu komendy inicjującej (@emu avr/8051) dioda BUSY świeci światłem ciągłym do czasu odebrania jakiejś komendy. W czasie wykonywania komendy dioda miga. Emulator na port RS wysyła komunikatyo błędach. W hardware v1 nie ma elementów umożliwjających odbieranie danych przez komputer, ale można je dodać we własnym zakresie. Po wystąpieniu błędu jest on sygnalizowany przez 5 sekund po zakończeniu transmisji (5 sekund po wygaszeniu diody D2 "DATA").

Sposób programowania pamięci programu i danych:
Pierwsze napotkanie adresu $0000 spowoduje zapis do pamięci programu procesora, drugie do pamięci danych.

Przykładowy program:
    org  $0000

    mov   dptr#,dane    ;te dane zostaną umieszczone w pamięci programu
    clr   a        ; a rozkazy pobiorą pierwszy bajt z pamięci danych do ACC
    movc  a,@a+dptr    ; Nie jest konieczne przesunięcie (-$2000) jakie było
                 ; stosowane w poprzedniej wersji programu.

    org   $0000
    byte  0,1,2,3,4,5   ;te dane zostaną umieszczone w pamięci danych procesora

W pakiecie oprogramowania w wersji na Amigę i PC znajduje się kompilator 8051, programy przesyłające kod łączem szeregowym do Emulatora i wersja źródłowa i wynikowa programu dla procesora sterującego.

Jeśli chcesz otrzymywaę informacje o nowych wersjach programu napisz: info@r-mik.com.pl
W polu "Temat (ang. Subiect)" wpisz: Info AVT-5037
W treści listu umieśę: Adres email

Jeśli chcesz ściągnąć oprogramowanie dla AVT-5037 (AVT-995+) wybierz typ komputera:

Amiga PC

Jeśli interesuje Cię wersja źródłowa lub wynikowa programu (do zaprogramowania CPU) kliknij tu.

Szybkość transmisji przy zastosowaniu izolacji galwanicznej zależy od parametrow transoptora. Dla CNY-17 szybkość nie przekaracza 9600...12200bd. Jeśli zastosujemy transoptor 6N137 można osiągnąć maksymalny transfer 57600bd. Rłytka AVT-5037 została przygotowana tak aby możnabyło umieścić w niej zarowno CNY17 jak i 6N137. Sposób montażu układów na płytce można zobaczyć na rysunkach:

Rysunek Rysunek

Licznik odwiedzin