Wydawnictwo AVT

Wydawnictwo AVT opublikuje opisy urządzeń przeznaczonych dla Amigi, pod warunkiem, że będzie odpowienie zainteresowanie. Jeśli jesteś zainteresowany urządzeniami do Amigi wypełnij i wyślij poniższy formularz, który trafi do Wydawnictwa AVT.

Adres Redakcji:
AVT-Korporacja sp. z o. o.
ul. Burleska 9
01-939 Warszawa
tel./fax: (0-22) 835-67-67
e-mail: redakcja@ep.com.pl
WWW: http://www.ep.com.pl.

Adres do korespondencji:
skr.poczt. 134
00-967 Warszawa