Licznik ORNO 504 (Warsztat) RS485 ON-Line FW

P = 0,101kW
P bierna = 0,023kWAr
P pozorna = 0,139kWA
Cos Fi = 0,741
U = 226,90V
I = 0,600A
f = 50,00Hz
E Czynna = 198,603kWh
E Bierna = 37,469kVArh
2020-1-22 16:13:19
Czas zimowy.
Rejestrator