Licznik ORNO 504 (Warsztat) RS485 ON-Line FW

P = 0,189kW
P bierna = 0,033kWAr
P pozorna = 0,236kWA
Cos Fi = 0,818
U = 230,90V
I = 1,000A
f = 50,00Hz
E Czynna = 722,649kWh
E Bierna = 170,087kVArh
2020-7-9 20:25:46
Czas letni.
Rejestrator