Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,324kW
P bierna = 0,060kWAr
P pozorna = 0,323kWA
Cos Fi = 0,984
U = 227,10V
I = 1,448A
f = 50,05Hz
E Czynna = 59,013kWh
ZE = 1922,893kWh

E Bierna = 10,237kVArh
2020-1-22 16:5:3
Czas zimowy.
Rejestrator