Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,152kW
P bierna = 0,032kWAr
P pozorna = 0,155kWA
Cos Fi = 0,980
U = 231,36V
I = 0,669A
f = 50,01Hz
E Czynna = 234,664kWh
ZE = 2098,544kWh

E Bierna = 40,439kVArh
2020-10-21 1:28:0
Czas letni.
Rejestrator