Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,396kW
P bierna = 0,045kWAr
P pozorna = 0,398kWA
Cos Fi = 0,994
U = 227,32V
I = 1,750A
f = 49,98Hz
E Czynna = 75,420kWh
ZE = 1939,300kWh

E Bierna = 13,201kVArh
2020-2-17 17:56:35
Czas zimowy.
Rejestrator