Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,402kW
P bierna = 0,004kWAr
P pozorna = 0,408kWA
Cos Fi = 1,000
U = 229,59V
I = 1,750A
f = 49,97Hz
E Czynna = 167,687kWh
ZE = 2031,567kWh

E Bierna = 28,278kVArh
2020-7-9 20:18:31
Czas letni.
Rejestrator