Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,248kW
P bierna = 0,014kWAr
P pozorna = 0,247kWA
Cos Fi = 1,000
U = 224,29V
I = 1,105A
f = 50,01Hz
E Czynna = 289,776kWh
ZE = 2153,656kWh

E Bierna = 49,012kVArh
2021-1-18 12:9:39
Czas zimowy.
Rejestrator