Licznik ORNO 514 (Glowny) RS485 ON-Line FW

P = 0,198kW
P bierna = 0,001kWAr
P pozorna = 0,193kWA
Cos Fi = 1,000
U = 224,73V
I = 0,876A
f = 49,96Hz
E Czynna = 107,488kWh
ZE = 1971,368kWh

E Bierna = 18,067kVArh
2020-4-7 13:4:15
Czas letni.
Rejestrator