SysTick: 25520 sekund

Skanowanie I2C: 0x3C 0x77 END

Wstecz