Obliczenia w elektronice

Charakterystyka:
Program oblicza: 
 - Dynamikę przetwornmików AC i CA           - po wprowadzeniu liczby bitów przetwornika
 - Wzmocnienie w decybelach               - po wprowadzeniu stosunku sygnału
 - Prąd (z rezystancji, napięcia lub mocy)       - z wprowadzonego napięcia, prądu lub mocy
 - Rezystancję (z napięcia, prądu lub mocy)       - z wprowadzonego napięcia, prądu lub mocy
 - Reklantację (dla wprowadzonych C i F)        - z pojemności i częstotliwości
 - Pojemność (dla wprowadzonych CX i F)         - z reklantancji i częstotliwości
                             dwa powyższe programy są przydatne
                             przy obliczniu zasilaczy beztransformatorowych
 - Częstotliwość graniczna filtru RC
 - Prędkość RS-232C dla 8051              - po wprowadzeniu częstotliwości kwarcu,
                             SMOD i prędkości transmisji program oblicza
                             wartość jaką należy wpisać do timera,
                             rzeczywistą prędkość transmisji i odchyłkę
                             w procentach
 - Przeliczanie Okres-Częstotliwość
 - Przeliczanie Częstotliwość-Okres
 - Oblicznie rezystorów dla IIC             - po wprowadzeniu liczby układów przyłączonych
                             do magistrali i symbolów buforów
                             program wylicza charakterystyczne wartości
                             rezystancji podciągających
 - Oblicznie pojemności kondensatora w zasilaczu    - po podanu maksymalnego napięcia tętnień
                             i maksymalnego pobiersnego prądu program
                             wylicza minimalną pojemność filtrującą
                             i napięcie tętnień w procentach
 - Oblicznie dzielnika resystorowego dla LM317 i LM337
 - Obliczenia dla AVR i UART rodziny 16Cx50		- po wprowadzeniu częstotliwości kwarcu,
                             i prędkości transmisji program oblicza
                             wartość jaką należy wpisać do timera,
                             rzeczywistą prędkość transmisji i odchyłkę
                             w procentach

Powyższy program jest osiągalny jako źródłówka Amos'a i skompilowany program.
Jeśli masz uwagi dotyczące programu napisz: info@r-mik.com.pl
W polu "Temat (ang. Subiect)" wpisz: obliczenia

Jeśli chcesz ściągnąę dokumentacjć kliknij tu