Fat95

Driver Fat95 umożliwia obsługę dysków sformatowanych na PC - w praktyce przenoszenie danych pomiędzy Amigą i PC. Program jest darmowy. W archiwum znajdują się pliki:
Fat95 - który należy umieścić w katalogu L:
HPC0 - który należy umieścić w katalogu SYS:Devs/Dosdrivers

Nieco dokładniej opiszę sposób konfiguracji przykładowego pliku HPC0 z mountlisą:

/* $VER: HD PC 0.01 (25.05.2002)
 *
 * HD PC Fat12 Fat16 Fat32 filesystem mount entry
 */
FileSystem	= L:Fat95
Buffers		= 300
BufMemType	= 1
Device		= scsi.device  
Unit		= 1     
StackSize	= 2048
Priority	= 10
GlobVec		= -1
DosType		= 0x46415401  
Surfaces	= 1
BlocksPerTrack	= 1
LowCyl		= 0
HighCyl		= 1
Mask            = 0x7ffffffe
Maxtransfer	= 0x00ffffff
Mount		= 1
Activate	= 1

Dokładniej:
FileSystem - progeam obsługujący mountlistę (nie zmieniać)
Buffers - pamięć zarezerwowana na bufor twardego dysku i większ tym obsługa dysku jest szybsza.
BufMemTyp - typ pamięci bufora dysku (nie polecam zmieniać)
Device - kontroler obsługujący dysk. Z reguły wpisujemy tam scsi.device (Amiga dyski IDE widzi jako SCSI) nawet w przypadku kontrolera FastATA.
Unii - nr dysku w Amidze: 0-dysk pierwszy (Master), 1-dysk drugi (Slave) Dla karty FastATA: 0-PrimartMaster, 1-PrimarySlave, 2-SekondaryMaster, 3-SekondarySlave
StackSize - wielkość stosu dla sterownika (nie polecam zmieniać)
Priority - priorytet tasku (nie polecam zmieniać)
GlobVec - (nie zmieniać)
DosType - dwie ostatnie cyfry tego parametru decydują o nr partycji dysku PC i tak 0x46415401 partycja 1 (z reguły C), 0x46415402 partycja/dysk logiczny 2 (z reguły D), 0x46415403 partycja/dysk logiczny 2 (z reguły E).
Surface - (nie zmieniać)
BlocksPerTrack- liczba bloków na ścieżkę, choć wstawienie 1 wydaje się dziwne nie zmieniać
LowCyl - pierwszy cylinder dysku (nie zmieniać)
HighCyl - ostatni cylinde dysku, choć 1 wydaje się dziwne nie zmieniać
Mask - (nie zmieniać)
Mount - (nie zmieniać)
Activate - (nie zmieniać)

W praktyce aby stworzyć dowolną mountlistę należy zmodyfikować Unit i DosType. Należy pamiętać, aby mountlista HPC0 miała ikonę typu projekt. W oknie Default tool ikony należy wpisać: C:Mount. Można stworzyć dowolną liczbę mauntlist (np HPC0, HPC1, HPC2,idt). Każda z nich będzie obsługiwać inną partycję dysku PC. Nazwy mauntlist mogą być dowolne (np: HD_PC0).

Jeśli chcesz ściągnąć Fat95<->C64 Kliknij tu,