Porównanie procesorów

Z80 jest o niebo lepszym procesorem od 8051 w bardziej zaawansowanych zastosowaniach (wektoryzowane przerwania, łatwiejszy i bardziej rozbudowany język maszynowy). 6502 jest bardzo szybki (przy zegarze 1MHz tak samo szybki jak Z80 4Mhz, a chwilami szybszy od najszybszego 8051-24MHz) co predysponuje go jako sterownik reklamy świetlnej składającej się z kilku tysięcy niezależnie sterowanych LED. W/w sterowniki na Z80 i 6502 były wykonane jako prototypy. Stąd tylko krok do pełnosprawnego urządzenia. Aby zachęcić Czytelników do innych procesorów niż 8051 zrobię małe porównanie kilku procesorów:

PROCEDURA TESTUJĄCA 1 kopiowanie (do 256 bajtów) pamięci:
-----------------------------+-------------------------+-------------------------
 8051            | 6502          | Z80
-----------------------------+-------------------------+-------------------------
    mov   R7,#obszar  |    ldx   #obszar |    ld    b,obszar
    mov   dptr,#źródło |loop:  lda   źródło,x |    ld    ix,źródło
    mov   R0,DPH    |    sta   cel,x  |    ld    iy,cel
    mov   R1,DPL    |    dex       |loop: ld    a,(ix+0)
    mov   dptr,#cel  |    bne   loop   |    ld    (iy+0),a
    mov   R2,DPH    |    rts       |    inc   ix
    mov   R3,DPL    |             |    inc   iy
loop:  mov   DPH,R0    |             |    djnz   loop
    mov   DPL,R1    |             |    ret
    movx  a,@dptr   |             |
    inc   dptr     |             |
    mov   R0,DPH    |             |
    mov   R1,DPL    |             |
    mov   R2,DPH    |             |
    mov   R3,DPL    |             |
    movx  @dptr,a   |             |
    inc   dptr     |             |
    mov   R2,DPH    |             |
    mov   R3,DPL    |             |
    djnz  R7,loop   |             |
    ret         |             |
-----------------------------+-------------------------+-------------------------
długość kodu: 37 bajtów   |        12 bajtów |        23 bajty
-----------------------------+-------------------------+-------------------------

UWAGA! 
    Z80 posiada rozkazy
    przesłania blokowego
    LDIR i LDDR

UWAGA! Jestem stosunkowo młodym koderem na 8051 (wychowałem się na 6502). Z80 znam trochę lepiej.Dlatego procedury mogą być kiepskie. Jeśli znajdzie się Czytelnik, który napisze szybszą procedurę proszę o kontakt. Zmierzę czas wykonywania procedury, a o wynikach zawiadomię na łamach EDW. Wynik testu programu polegający na 512-krotnym powtórzeniu go i pomiarze czasu. Obszar do skopiowania 255 bajtów.
    procesor   częst. zegara/   teoretyczny czas czas wykonania	przy max. częst. zegara
 Z80 (rozkaz LDIR)    4 MHz	0.70 sek.    8MHz 0.35 sek.
 6502          1 MHz	1.86 sek.    4MHz 0.46 sek.
 Z80           4 MHz	2.30 sek.    8MHz 115 sek.
 8051          11 MHz	3.90 sek.    24MHz 1.95 sek.
 68040         40 MHz	0.046 sek

Pozwoliłem sobie porównać czas wykonywania operacji przez Motorollę 68040 40MHz, wynik 0.046 sek. Jak widać 32bity, pamięć CACHE, architektura RISC i dobry język maszynowy dają dobre efekty. Nie miałem okazji porównać 68040 z PENTIUM, a jestem ciekaw wyniku. Dla ciekawskich kod programu kopiującego dane (max. 4GB):
licz:  move.l #obszar,d0
    movea.l #źródło,a0
    movea.l #cel,a1
loop:  move.b (a1)+,(A0)+
    dbf   d0,loop
    rts

PROCEDURA TESTUJĄCA 2 odliczanie od 1999 do 0000 w kodzie BCD,
liczniki w pamięci RAM:
--------------------------------+-----------------------+-------------------------
 8051              | 6502         | Z80
--------------------------------+-----------------------+-------------------------
    mov   counter_h,#$19 |    sed       |    ld   hl,counter_l
    mov   counter_l,#$99 |    lda #$19    |    ld   a,$19
loop:  mov   a,counter_l   |    sta counter_hl |    ld   (hl),a
    acall  decacc     |    lda #$99    |    ld   a,$99
    mov   counter_l,a   |    sta counter_l |    inc   hl
    cjne  a,#0,loop    |    loop sec    |    ld   (hl),a
    mov   a,counter_h   |    lda counter_l |loop: ld   hl,counter_l
    acall  decacc     |    sbc #1     |    ld   a,(hl)
    mov   counter_h,a   |    sta counter_l |    sub   1
    cjne  a,#0,loop    |    bne loop    |    daa
    ret           |    sec       |    ld   (hl),a
                |    lda counter_h |    cp   0
                |    sbc #1     |    jr   nz,loop
decacc: cjne  a,#0,niero   |    sta counter_h |    inc   hl
    mov   a,#99      |    bne loop    |    ld   a,(hl)
    ret           |    rts       |    sub   1
niero: clr   C        |            |    daa
    subb  a,#1      |            |    ld   (hl),a
    push  ACC       |            |    cp   0
    anl   a,#$f      |            |    jr   nz,loop
    cjne  a,#$f,nie0F   |            |    ret
    pop   ACC       |            |
    anl   a,#$f0     |            |
    orl   a,#9      |            |
    ret           |            |
nie0F  pop   ACC       |            |
    ret           |            |
--------------------------------+-----------------------+-------------------------
długość kodu: 61 (38+23decacc) |    34 bajty    |      33 bajty
       69 (42+23 decacc) |            |
       dla liczników   |            |
       w zewnętrznej RAM |            |
--------------------------------+-----------------------+-------------------------

UWAGA! W 8051 korekcja dziesiętna działa tylko przy dodawaniu, stąd dodatkowy podprogram DECACC. Wynik testu programu polegający na 256-krotnym powtórzeniu go i pomiarze czasu.
 procesor częst.zegara  czas wykonania   teoretyczny czas przy max. częst. zegara
 6502   1 MHz      6.47 sek.      4MHz 1.67sek.
 Z80    4 MHz      6.60 sek.      8MHz 3.30 sek.
 8051   11 MHz      10.60 sek.     24MHz 5.30 sek.  
 8051 (zewnętrzna)11 MHz  13.00 sek.     24MHz 6.50 sek.

Proszę przy analizie tabelki pamiętać, że przy umieszczeniu danych w zewnętrznej pamięci programu, w przypadku 8051 należałoby zamienić rozkazy:
    mov  a,counter    na:   mov   counter,a 
    mov  dptr,#counter_l na:   movx  a,@dptr
    mov  dptr,#counter_l na:   movx  @dptr,a

Po takiej zmianie czas 256 krotnego wykonania programu zwiększył się do 13 sek.

Warto wspomieć, że nie darzę sympatią 8051 (najbardziej lubię 6502 i 680x0). Brakuje mu takich rozkazów jak:
 DEC  DPTR  - zmiejszenie wskaźnika dptr,
 CMP      - porównanie rejestrów, komórek pamięci,
 MOVC  A,@DPTR - przesłanie z pamięci danych (istnieje MOVC A,@ADPTR i najczęściej wymagane jest zerowanie ACC)

A teraz trochę MIPS-ów:
Z80   4MHz  1.00
Z80   8MHz  2.00
8051  12MHz  0.50
8051  24MHz  1.00
6502   1MHz  0.25
6502   4MHz  1.00
68040  40MHz 30.40

UWAGA! Wartości w tabeli są czysto teoretyczne, wynikające z obliczeń matematycznych, dlatego mogą odbiegać od rzeczywistości. Jak widać MIPS-y, megaherce, nie oddają rzeczywistej szybkości procesora. Czytelnicy sami ocenią kod, którego procesora jest przejrzystrzy, krótszy, który procesor wykonuje swoje zadanie najszybciej. Tak na marginesie to byłem zaskoczony dużą szybkością Z80. Dotychczas tego typu porównania robiłem teoretycznie w oparciu o literaturę i katalogi. Napisanie tego artykułu zmusiło mnie do wykonania testów w praktyce. Jak widać wyniki mogą być zaskakujące.

Literatura:
1) Układy Mikroprocesorowe Z80 Konrad Feryna i Marek Mizeracki WKŁ Warszawa 1989r.
2) Mikroprocesor 6502 i jego rodzinaHenryk Kruszyński i Krzystof Kulpa NOT SIGMA Warszawa 1989r.
3) Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 Piotr Gałka i Paweł Gałka ZNI MIKOM Warszawa 1995r.

Sławomir Skrzyński