Interfejs MIDI do Amigi

Do czego służy, każdy wie. Jakkolwiek Amiga może obsługiwaę MIDI to brak jej odpowiedniego interfejsu (poza Amigą CDTV). Trzeba go więc dobudowaę. Nic prostrzego, parę rezystorów, jeden transoptor, tranzystor. Dwa gniazda DIN, jedno DB-25. Koszt niewielki, a różne firmy oferują MIDI po 40zł.
Standard MIDI stawia pewne wymagania co do napięę i prądów panujących na magistrali. Dane przesyłane są w standardzie RS232C tyle, że stan niski, od wysokiego odróżniany jest po wartości prądu płynącego w obwodzie. Separacja galwaniczna zapewnia dużą odpornośę na zakłócenia. I tu powstaje mały problem. Standard midy sugeruje użycie transotora PC900, natomiast amatoraskie konstrukcje zawierają najczęściej CNY-17. A jaka jest między nimi różnica?

Spójżmy na tabelkę poniżej:
+-------------+------------+------------+
|   typ   |  czas  |  czas  |
| transoptora | narastania | narastania |
+-------------+------------+------------+
| PC900    |   0,05uS |   0,1uS |
| CNY17F-1  |    2uS |    11uS |
| CNY17F-3  |    3uS |    14uS |
+-------------+------------+------------+

Tabelki nie trzeba komentowaę. CNY17 sprawdza się przy transmisji 2400-4800bd, natomiast midi pracuje przy 38000bd. Dlaczego więc większośę małych firm oferuje interfejs z CNY17? Odpowiedź jest prosta PC900 trudno jest kupię (i kosztuje ponad 10zł). Wydawaę by się mogło, że dalszy artukuł nie ma sensu, ale tak nie jest. Mam dystrybutora transoptorów PC900. Przy zamówieniu od 10 do 25szt. koszt PC900 równy 12zł, ponad 25szt. 11zł. Tak więc jeśli będzie 10 osób chętnych zbudowaę interfejs, to służę pomocą. Ponadto podjąłem rozmowy z producentem obwodów drukowanych i możliwy jest zakup pojedyńczych egzemplarzy płytek. Niestety bez maski lutowniczej i opisu, ale lepszy rydż niż nic. Koszt 1dm2 około 20zł. Zakupiłem także urządzenia do produkcji obwodów drukowanych i bardzo prawdopodobne, że będą osiągalne zestawy do samodzielnego montażu (tzw KIT˝y) oraz gotowe urządzenia, dotychczas opublikowanych projektów. Ale przejdźmy do rzeczy.

Budowa interfejsu:
Budowa interfejsu jest na tyle prosta, że nie wymaga dokładniejszego omawiania rys.1 . Rezystory R1, R5, R6 oraz dioda D1 stanowią zabezpieczenie przed przepływem zbyt dużego prądu, chroniąc elementy IC1, T1. Tranzystor T1 wraz z elementami współpracującymi z nim pracuje jako nadajnik lini, natomiast IC1 jako odbiornik. Po zmontowaniu układ nie wymaga uruchamiania. Należy pamiętaę, aby interfejs podłączaę do komputera przy wyłączonym zasilaniu. Natomiast przewody interfejsu można podłączaę przy załączonym komputerze (dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej). Gotowe urządzenie najlepiej umieścię w plastikowej obudowie, w której mieści się elektronika i gniazda DIN. Połączenie z komputerem najlepiej zrealizowaę przy użyciu odcinka kabla 5 żył. We wtyczce DB-25 montujemy rezystor R2 i zworę pomiędzy pinami 4 i 5.

Na rynku jest wiele programów, które wykorzysują MIDI np.: Scharewarowy OctaMed, czy komercyjny MusicX.

Uwaga!
CNY-17 ma inny rozkład wyprowadzeń niż PC900! Jako T1 można użyę BC547B, BC238B lub odpowiednika. Diody D1, D2 muszą byę diodami impulsowymi. Materiał źródłowy pochodzi z internetu. Konstruktorem oryginalnego interfejsu jest Hans Luyten. Ze względu na brak w czasie opracowywania artukułu PC900 nie został zbudowany prototyp.

Sławomir Skrzyński